Zuigwagen


Grondzuigen is een moderne techniek waar met een speciaal ontwikkelde “zuigwagen” de ondergrondse infrastructuur kan worden blootgelegd, zonder beschadigingen van de in de bodem aanwezige boomwortels, kabels en leidingen. Grondzuigmachines kunnen worden ingezet in grond-, water- en wegenbouw, bij kabel- en leidingbeheer, railbeheer, maar ook bij milieu, precisiewerk en werkzaamheden in de industrie. Deze nieuwe techniek wordt met name toegepast op locaties waar beperkte ruimte aanwezig is en/of waar materiaal op risicovolle locaties verwijderd moet worden. Door het gebruik van een vrachtauto met zuiginstallatie wordt het aantal schades aan kabels en leidingen tot een minimum beperkt. Door het gebruik van een op afstand bestuurbaar mechanisme kan dit zeer precies en secuur worden uitgevoerd, waardoor er sneller en veiliger (voor mens en omgeving) gewerkt kan worden, zeker in risicogebieden.

Geschikt voor


De zuigwagen is voor een zeer groot uiteenlopende doelen geschikt. Alles wat door een slang van 250 mm doorsnede past kan worden opgezogen. Ook voor het maken van (proef) sleuven en gaten en het vrij zuigen van boomwortels of kelders is deze methodiek uitermate geschikt. 

Hoe werkt de grondzuigmachine?


zuigwagen

Het werkprincipe van de grondzuigtechniek is als volgt. Een ventilator zorgt voor een luchtstroom en een onderdruk. De zuigslang is hydraulisch en driedimensionaal beweegbaar. In de omgeving van de zuigmond wordt al het materiaal meegezogen door de luchtstroom. Alle materialen tot een grootte van 250mm zijn opzuigbaar. In de verzamelruimte zetten alle grote gronddeeltjes zich neer door het tot rust komen van de lucht en door draaiing. Via verschillende afscheidingskamers wordt de luchtstroom verder schoongemaakt en gedroogd. De gereinigde lucht wordt over een groot oppervlak via een geluidsisolatie-eenheid naar boven uitgestoten. Het opgezogen materiaal kan vervolgens gekiept en/of verwerkt worden.